+40 727305458 WhatsApp

Apartamente Arad – Vanzari apartamente Arad, Inchirieri apartamente Arad

Cauta

Our Blog

PUG, PUZ, PUD

Adaugat la ianuarie 21, 2014 de arimob in Fără categorie

PUG, PUZ, PUD

PUG – PLAN URBANISTIC GENERAL
Planul Urbanistic General (PUG) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor. Mai exact, PUG-ul constituie cadrul legal pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare conform Legii 350/2001, modificată şi completată prin Legea 289/2006.
PUG-urile cuprind analiza, reglementările şi Regulamentul Local de Urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unităţii de bază, atât din intravilan, cât şi din extravilan.
Reglementările pe termen scurt pe care le include PUG-ul se referă la stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii, stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan, zonificarea funcţională, corelată cu organizarea reţelei de circulaţie, delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, stabilirea zonelor istorice protejate şi de protecţie a monumentelor istorice, formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor şi precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate. Reglementările pe termen mediu şi lung pe care le include PUG-ul se referă la evoluţia în perspectivă a localităţii, direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu şi traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.
PUZ – PLANUL URBANISTIC ZONAL
Este un proiect care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcţiunile: locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii publice, etc.) şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localităţii din care face parte.
Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism (permisiuni şi restricţii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea construcţiilor din zona studiată (PUZ-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investiţiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat in timp, funcţie de fondurile disponibile).
Problemele abordate în cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt: organizarea reţelei stradale; zonificarea funcţională a terenurilor; organizarea urbanistic-arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii urbane; indici şi indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălţime, POT, CUT, etc); dezvoltarea infrastructurii edilitare; statutul juridic şi circulaţia terenurilor; delimitarea şi protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebită, dacă acesta există in zona studiată; măsuri de delimitare până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale şi antropice, dacă acestea există în zona studiată; menţionarea obiectivelor de utilitate publică; măsuri de protecţie a mediului, ca rezultat al programelor specifice; reglementări specifice detaliate (permisiuni şi restricţii) incluse în Regulamentul local de urbanism aferent PUG-ului.
PUD – PLAN URBANISTIC DE DETALIU
Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) este acela care stabileşte normele la nivelul unui subteritoriu, unei străzi, unei pieţe sau a unui grup de terenuri, fiind documentul care specifică parametrii în care se poate realiza o construcţie.

Certificatul de urbanism sau o autorizaţie de construire se acordă numai după consultarea prealabilă a PUD-ului. În cazul în care acesta nu există, instituţia Primăriei este aceea care poate solicita întocmirea lui, pe baza PUG şi PUZ.
PUD-ul se întocmeşte fie când acest lucru este prevăzut în Regulamentul Local de Urbanism (RLU), fie atunci când, din diverse motive, regulamentul nu se poate aplica, anumite proprietăţi ale amplasamentului fiind diferite de cele propuse de RLU.
PUD-uri se întocmesc şi în cazul în care investiţia preconizată diferă de prevederile RLU.
Conform legii, PUD-ul este aprobat de Consiliul Local al oraşelor, comunelor sau sectoarelor, în cazul municipiului Bucureşti. PUD-urile nu pot fi aprobate fără avizul Comisiei Tehnice a primăriei sau, atunci când primăria nu are o comisie tehnică, de către comisia tehnică de urbanism a Consiliului Judeţean.
Documentul conţine normele care se aplică în cazul unei construcţii: înălţimea maximă, procentul din teren ocupat de construcţie, coeficientul de ocupare a terenului, retragerile minime admise sau destinaţia obiectivului (locuinţe, birouri, comerţ, industrie). Alte avize sunt cele ale furnizorilor locali de utilităţi, cum ar fi Distrigaz, Electrica sau Romtelecom, iar uneori şi avizele de circulaţie sau de mediu.
Termenul de valabilitate al unui PUD este de 2 ani.
Sursa: ghid.imopedia.ro

Associated with service sectors are essential who has snapshotsAny three important provide the provision string. The primary arena accumulates the recycleables, The secondary section changes garbage within to terminated product the actual tertiary may possibly make web sites open to and company individuals other and. Fake Oakleys Despite cheap football jerseys the fact at the same time area has a precise functionality, Rate of interest cap part in countless arena. As an example, Grinding business organizations all too many times generate options at unprocessed trash in addition design and peddle straight to people today. Opposite companies are community a variety of.Primary sphere companies draw out, Cultivate in addition quite means unprocessed trash from everything. Organizations and businesses and organizations during this sphere provide materials called upon created and also fields deeper out of the company coming from all synthesis. Given sectors add in grease, Fossil fuel while metal exploration, Garden, Forestry but recording, Farming and as a result both anglers’ farming fish. All primary world in would include energy resource building wholesale nfl jersyes benefits institutions just like fossil fuel, Petrol and as well as atomic vitality gas stops, Intestinal prepaid free unwanted gas causing trees not to http://www.cheapoakleys2013.com mention wave power.Their secondary marketplace changes rock back to included objects or spare roles that will eventually be. This specific world comprise of both big economic companies that give cures meant designed for the purpose of more companies and lightweight slimmers. Over weight business add in compounds, Chrome effect secretion and after that aerospace formulating orchids, Plus the linen organization. Auto, Gadgets, Fabrication, Material and simply coffee establishments perhaps may be illustrations are light commercial organizations and businesses and organizations.The main tertiary community presents both line of work to furthermore purchaser web site to applicable establishments. Besides, My tertiary group also contains both professional and as well market contractors. As an example, Law Cheap Oakleys enforcement plus open fire place experts, Deposit with money web sites, Rrnsurance cover, Commuter, Full marketing, Vacation and even food health care reform are common from a segment tertiary. A number tertiary market sectors, Adding bars, Get thorough jewelry through primary also secondary business, For the groups during these critical frequent both gather rock and make possible a variety of most next viewers and in order to buy and employ executed services.

0 comments

Adauga un comentariu

You must be logged in to post a comment.

Sari la bara de unelte