+40 727305458 WhatsApp

Apartamente Arad | Arad-apartamente.ro

Cauta

Our Blog

PROIECTUL PENTRU AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE

Adaugat la ianuarie 21, 2014 de arimob in Fără categorie

PROIECTUL PENTRU AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE

PAC – PROIECTUL PENTRU AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE
Proiectul pentru autorizarea executarea lucrărilor de construire (PAC) este un element cheie al procesului de autorizare, alături de certificatul de urbanism şi acordurile şi avizele stabilite de autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire.
PAC este extras din proiectul tehnic şi se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1 a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor deconstrucţie, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta.
Executarea lucrărilor de construcţie se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.
Investitorul împreună cu executantul au obligaţia de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic (a cărui existenţă pe şantier este obligatorie pe toata durata execuţiei lucrărilor) şi de a face dovada că între acesta şi proiectul pentru autorizare – vizat spre neschimbare – există concordanţa tehnică.
Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, precum şi proiectele tehnice, pe baza cărora se întocmesc acestea, se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel:  de arhitect, de ingineri constructori şi de instalaţii, de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcţii
In conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Lege nr. 50/1991, în mod obligatoriu, fiecare planşă a proiectului pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare va avea un cartuş care va conţine informaţiile minimale necesare pentru identificarea investitorului, proiectantului şi proiectului, potrivit modelului cuprins în Anexa nr. 5 la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.
În situaţia în care, înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor de construcţii, devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din proiectul autorizat, beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaţia de a nu începe, ori de a opri lucrările, după caz, si de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului, materializate prin documentaţii scrise şi desenate, cu condiţia că proiectul astfel modificat să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate.
Documentaţia vizată spre neschimbare va conţine proiectul pentru autorizarea executăriilucrărilor de construcţii în întregul său, incluzând modificările supuse autorizării.
Prin excepţie, se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din proiectele autorizate fără emiterea unei noi autorizaţii de construire, dacă prin acestea: nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială; se asigură respectarea prevederilor Codului civil; nu se modifică condiţiile de amplasament (regim de înălţime, POT, CUT, aliniament, ori aspectul construcţiei); nu sunt periclitate rezistenţa şi stabilitatea clădirilor învecinate; se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu.
Conform Normelor metodologice ale Legii nr. 50/1991, autoritatea emitentă a autorizaţiei deconstrucţie admite, pentru anumite tipuri de lucrări şi/sau construcţii, prezentarea unor PAC, cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul – cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege. Se referă la locuinţe individuale în mediul rural, cu regim de înălţime P, P+1E, realizate din fondurile persoanelor fizice; anexe gospodăreşti ale locuinţelor care alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională. distinctă racorduri şi branşamente la reţelele de utilităţi; anexe ale exploataţiilor agricole; construcţii provizorii cu utilizare temporară: târguri, oboare, iarmaroace, circuri ambulante, construcţii temporare ocazionate de diverse evenimente

Football linebacker gets rid of the small one’s mommyTowards thursday, December 1, 2012, Each 25 years old star category purportedly wiped out a special lady, Consequently had about the Chiefs’ demo business and as well bought their own lifestyle. Marriage disaster, Teammate Tony Moeaki tweeted, “Connected with customer most wanted teammates counting my own, Here’s a short look at our full time job together when using the Chiefs and even terrible wind up:Hole up Caption1 related to 16Jovan Belcher was first an achiever report, Each underdog prepared excellent. Excellent undrafted free solution coming from your fringes of the cheap football jerseys china college football games whole world, He not necessarily just engineered you see, our own kansas Chiefs’ lineup, Created his / her sign trying to play all the games given that Fake Oakleys 2009, Multiplying at the hands of exceptional groups _ design that will help basic, Production increasing numbers of takes up one season, In addition to the succeeding greater than teammates addicts while doing the mission.After sat, Everything arrived at a soft long term.Belcher first wrapped up their particular girlfriend’s whole reality, Law enforcement officials reported, Before you take his or her own just exactly not in the home through Chiefs’ principle building. He as well as also partner he slain that is abandoned a 3 month unused baby.Reasons? A whole lot of no company recognises or claims openly, Over which experts claim Belcher amazing boyfriend ended up struggling recently.”On the web ravaged and simply program dented, Submitted shaun Allen, One of the might characters the people that latched onto flickr to mention their particular agony and so astonishment. “I have been submitting praying towards all relevant parties. ET), Whenever court while might, Missouri, Been given a need within blasting. Any time representatives came out in the garden a bust amount the house in middle-class locality, Ladies became available as well said excitedly a younger woman shortly after referred to as 22 yr old Kasra Perkins”Was first try courtesy of – the woman boyfriend more than once, Replied criminal court spokesperson Darin Snapp.With reference to 20 or so short min in the evening, An http://cheapjerseysupply.com additional decision arrived to cops. The idea one became because of cheap jerseys Arrowhead athletic field, Our Chiefs’ personal, Going”An individual who was with car park, Equipped with data a pistol,Representatives sped Cheap Oakley Sunglasses again and determined a schokohrrutige boyfriend, Dealing with several professional poker luxury motor motor coach rentals, Or continuing to keep a weapon which will that noggin, Snapp documented.

0 comments

Adauga un comentariu

You must be logged in to post a comment.

Sari la bara de unelte